Pirkšanas noteikumi

Vispārīgi

Šie noteikumi (turpmāk - Noteikumi) ir uzskatāmi par pirkuma un pārdošanas līgumu, kas noslēgts starp DUDU.LT (UAB IP valdymas) administratoru (turpmāk - Pārdevējs) un pircēju (turpmāk - Pircējs).

Noteikumi ir izstrādāti, lai nodrošinātu Pircēja un e-veikala DUDU.LT (turpmāk - Veikals) tiesības, pienākumus un atbildību.

Noteikumi ir spēkā, kad Pircējs izmanto Veikalu visos iespējamos veidos,

Apmaksājot preci, Pircējs apliecina, ka ir rūpīgi iepazinies ar visiem Noteikumiem, izprot to saturu un bez ierunām piekrīt visiem Noteikumos izklāstītajiem nosacījumiem un apņemas tos ievērot.

Veikals tiek atbrīvots no jebkādas atbildības gadījumos, ja zaudējumi radušies tādēļ, ka Pircējs, neskatoties uz viņam sniegtajiem ieteikumiem un saistībām, nav iepazinies ar Veikala noteikumiem, lai gan viņam tika dota šāda iespēja.

Veikals patur tiesības jebkurā laikā mainīt Noteikumus.

Pircējs, izvēloties viņam piedāvātās preces, veido pasūtījuma grozu.

Pēc iepirkumu groza izveidošanas Pircējs ievada pasūtījumam nepieciešamos datus (vārds, uzvārds, tālrunis, piegādes adrese utt.).

Līgums tiek uzskatīts par noslēgtu no brīža, kad pircējs noklikšķina uz pogas "Apstiprināt pasūtījumu".

Maksājums un piegāde

Gadījumā, ja Pircējs pats nevar pieņemt preces un preces tiek piegādātas uz norādīto adresi un pamatojoties uz citiem Pircēja sniegtajiem datiem, Pircējs nav tiesīgs izvirzīt pārdevējam pretenzijas par preču piegādi preces nepareizai vienībai.

Preces piegādā Pārdevējs vai viņa pilnvarots pārstāvis ar kurjerpasta vai Lietuvas pasta starpniecību. Provizoriskais piegādes laiks ir norādīts preces aprakstā

Pārdevējs apņemas piegādāt preces Pircējam noteiktajos termiņos. Šie noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad vajadzīgās preces nav Pārdevēja noliktavā un Pircējs tiek informēts par viņa pasūtīto preču iztrūkumu. Vienlaikus Pircējs piekrīt, ka izņēmuma gadījumos preču piegāde var aizkavēties neparedzētu, no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ. Šādā gadījumā Pārdevējs apņemas nekavējoties sazināties ar Pircēju un saskaņot preču piegādi.

Visos gadījumos Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču piegādes noteikumu pārkāpšanu, ja preces Pircējam netiek piegādātas vai netiek piegādātas laikā Pircēja vainas vai no Pircēja neatkarīgus apstākļus.

Preču piegādes laikā Pircējam kopā ar Pārdevēju vai viņa pilnvaroto pārstāvi jāpārbauda sūtījuma stāvoklis. Ja Pircējs paraksta rēķinu (pavadzīmi) vai citu sūtījuma nodošanas-pieņemšanas dokumentu, tiek uzskatīts, ka sūtījums ir piegādāts atbilstošā stāvoklī. Ja Pircējs pamana, ka piegādātās sūtījuma iepakojums ir bojāts (saburzīts, slapjš vai citādi ārēji bojāts), Pircējam tas jāatzīmē rēķinā (pavadzīmē) vai citā nodošanas-pieņemšanas dokumentā un Pārdevēja klātbūtnē. vai viņa pārstāvis sastāda brīvas formas sūtījuma pārkāpuma protokolu. Ja Pircējs neveic šīs darbības, Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības pret Pircēju par preces bojājumiem, ja šādu bojājumu cēlonis ir iepakojuma bojājumi, kurus Pircējs nav atzīmējis iepriekš minētajā kārtībā.

Pircēja tiesības un pienākumi

Pircējam ir tiesības pirkt saskaņā ar veikala noteiktajiem noteikumiem un nosacījumiem.

Pircējs apņemas samaksāt norunāto cenu noteikumos noteiktajā termiņā un pieņemt pasūtītās preces.

Ja Pircējs sniedz neprecīzus datus vai nepareizu adresi, Pircējs apņemas segt visas izmaksas, kas Pārdevējam radušās par piegādi vai citas papildu izmaksas

Pircējam ir tiesības atkāpties no pirkuma-pārdošanas līguma ar stilaidejos.lt interneta veikalu, par to paziņojot Pārdevējam pa e-pastu. pa pastu vai tālruni.

Pārdevēja tiesības un pienākumi

Pārdevējam ir tiesības vienpusēji pielāgot noteikumus. Tiek piemēroti noteikumi, kas bija spēkā jūsu pasūtījuma veikšanas brīdī.

Pārdevējam ir tiesības, ja nepieciešams, iegūt informāciju, kas identificē pircēju un apliecina viņa tiesības slēgt līgumu.

Pārdevējs svarīgu apstākļu dēļ nevarot piegādāt Pircējam pasūtītās preces, apņemas piedāvāt pēc iespējas līdzīgu vai līdzīgāku preci. Ja Pircējs atsakās pieņemt analogu vai līdzīgu preci, Pārdevējs apņemas 5 (piecu) darba dienu laikā atgriezt Pircējam samaksāto naudu, ja ir veikta priekšapmaksa.

Atgriež

Preču nomaiņa un atgriešana iespējama tikai tad, ja prece nav lietota, nav bojāta un nav zaudējusi savu izskatu. Preces vai tās iepakojuma izskata izmaiņas, kas nepieciešamas preces apskatei, nav uzskatāmas par būtiskām preces izskata izmaiņām.

Atgriežot/mainot preci, nepieciešams uzrādīt tās iegādes dokumentu.

Preces piegādes izmaksas pircējam netiek atmaksātas.

Produkta kvalitāte, garantijas

Nepieciešamie dati par DUDU.LT interneta veikalā nopērkamajām precēm ir norādīti preces aprakstā.

Pārdevējs nav atbildīgs par to, ka DUDU.LT interneta veikalā esošās preces krāsa, forma vai citi parametri monitora īpašību dēļ var neatbilst preču faktiskajam izmēram, formām un krāsām. izmanto Pircējs.

Galīgie iestatījumi

Visi strīdi starp Pircēju un Pārdevēju tiek risināti sarunu ceļā. Ja pusēm neizdodas vienoties, domstarpības tiek risinātas Lietuvas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

TIEŠSAISTES VEIKALA KONFIDENCIALITĀTES POLITIKA

DUDU.lt rūpējas, lai jūsu personas dati būtu drošībā un tiktu apstrādāti saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem.

Drošība

DUDU.LT veic visus pasākumus, lai aizsargātu Jūsu personas datus, ieviešot normatīvajos aktos paredzētos organizatoriskos un tehniskos datu drošības pasākumus. Personas dati tiek apstrādāti drošos veidos, kas pasargā tos no neatļautas iznīcināšanas, izpaušanas vai citām pretlikumīgām darbībām.

Informācija nepilngadīgajiem

Mēs mudinām vecākus un aizbildņus mācīt saviem bērniem rūpīgi un atbildīgi izmantot savu personisko informāciju tiešsaistē. Nepilngadīgie nedrīkst šajā vietnē sniegt savu personisko informāciju bez vecāku vai aizbildņu piekrišanas.

Noteikumu maiņa

Mēs paturam tiesības pilnībā vai daļēji mainīt Privātuma politiku, par to paziņojot tiešsaistes veikalam. Ja pēc šīm izmaiņām izmantojat interneta veikala sniegtos pakalpojumus, tiek uzskatīts, ka esat piekritis izmaiņām. Mēs informēsim jūs par jebkādām izmaiņām mūsu privātuma politikā mūsu vietnē un vajadzības gadījumā citās vietās.

.