Europos sąjungos investavimas

Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ įgyvendinamas projektas Internetinė prekyba Dembavoje. Parama gauta iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Projektas apima užsakomosios prekybos internetu (Užsakomasis pardavimas paštu arba internetu. EVRK 479100) veiklą. Parama skiriama darbo erdvei įsirengti (baldams ir įrangai įsigyti) bei reklamos kompanijoms finansuoti ir žinomumui didinti. Įgyvendinus verslo planą planuojama įsteigti ne mažiau kaip dvi naujas darbo vietas.