Eiropas Savienības investīcijas

Saskaņā ar Lietuvas Lauku attīstības programmu 2014.–2020. Programmas pasākuma “Ekonomikas un uzņēmējdarbības attīstība” aktivitāšu jomā “Atbalsts saimnieciskās darbības uzsākšanai lauku apvidos” tiek īstenots projekts Interneta tirdzniecība Dembavā. Atbalsts saņemts no ELFLA un Lietuvas Republikas valsts budžeta. Projekts ietver tiešsaistes ārpakalpojumus (pasūtīšana pa pastu vai tiešsaistes tirdzniecība. NACE 479100). Atbalsts tiek sniegts darba telpas ierīkošanai (mēbeļu un aprīkojuma iegādei) un reklāmas uzņēmumu finansēšanai un izpratnes veidošanai. Pēc biznesa plāna īstenošanas plānots izveidot vismaz divas jaunas darba vietas.