Vásárlási szabályok

Általános rendelkezések

Ezek a szabályok (a továbbiakban - Szabályok) adásvételi szerződésnek minősülnek, amely a DUDU.LT (UAB IP valdymas) adminisztrátora (a továbbiakban - Eladó) és a vevő (továbbiakban - Vevő) között jön létre.

A szabályok a Vevő és a DUDU.LT online áruház (a továbbiakban - Áruház) jogainak, kötelezettségeinek és felelősségének biztosítására készültek.

A szabályok akkor érvényesek, amikor a Vásárló minden lehetséges módon használja az Áruházat,

A vásárló a termék kiegyenlítésével megerősíti, hogy figyelmesen elolvasta az összes Szabályzatot, megértette azok tartalmát, és fenntartások nélkül egyetért a Szabályzatban foglaltakkal, és vállalja, hogy betartja azokat.

Az áruház mentesül minden felelősség alól abban az esetben, ha veszteség abból adódik, hogy a Vevő a neki adott ajánlásoktól és kötelezettségeitől függetlenül nem ismerkedett meg az Üzletszabályzattal, bár erre lehetőséget kapott.

Az üzlet fenntartja a jogot a Szabályzat bármikori megváltoztatására.

A vevő a neki kínált termékek kiválasztása után megrendelési kosarat hoz létre.

A Vásárló a kosár kialakítása után megadja a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatokat (név, vezetéknév, telefon, szállítási cím stb.).

A szerződés attól a pillanattól tekintendő megkötöttnek, amikor a vevő a „Megrendelés megerősítése” gombra kattint.

Fizetés és kézbesítés

Abban az esetben, ha a Vevő az árut maga nem tudja átvenni, és az árut a megadott címre kiszállították, a Vevő által megadott egyéb adatok alapján a Vevőnek nincs joga reklamálni az Eladó felé az áru kézbesítésével kapcsolatban. áruk rossz entitásnak.

Az árut az Eladó vagy meghatalmazott képviselője szállítja ki futárszolgálaton vagy litván postán keresztül. A termék előzetes szállítási határideje a termékleírásban van megadva.

Az Eladó vállalja, hogy az árut a megadott feltételeknek megfelelően szállítja a Vevőnek. Jelen feltételek nem vonatkoznak arra az esetre, ha a szükséges áru az Eladó raktárában nem áll rendelkezésre, és a Vevőt értesítik a megrendelt áru hiányáról. A Vevő egyúttal hozzájárul ahhoz, hogy kivételes esetekben az áru szállítása az Eladótól független, előre nem látható körülmények miatt késhet. Ebben az esetben az Eladó vállalja, hogy haladéktalanul felveszi a kapcsolatot a Vevővel és egyezteti az áru kiszállítását.

Az Eladó minden esetben mentesül az áru szállítási feltételeinek megszegéséért való felelősség alól, ha az árut a Vevőnek nem, vagy a Vevő hibájából, vagy a Vevőn kívül álló körülmények miatt késedelmesen kézbesítették. vezérlés.

Az áru kiszállítása során a Vevőnek az Eladóval vagy meghatalmazott képviselőjével közösen ellenőriznie kell a küldemény állapotát. Ha a vevő aláírja a számlát (fuvarlevél) vagy a küldemény átadás-átvételét igazoló egyéb okmányt, úgy a küldemény megfelelő állapotban átadásra kerül. Ha a Vevő észlelte, hogy a kiszállított csomag csomagja sérült (gyűrött, nedves vagy más külsőleg sérült), ezt a számlán-számlán (fuvarlevél) vagy más küldemény átadás-átvételi okiratban fel kell tüntetnie, és a Eladó vagy képviselője szabad formájú csomagsértési jegyzőkönyvet készít. Ha a Vevő ezeket a lépéseket nem hajtja végre, az Eladó mentesül a Vevővel szembeni felelősség alól a terméksérülésért, ha azt a csomagolás sérülése okozta, amelyet a Vevő a fenti módon nem vett észre.

A vevő jogai és kötelezettségei

A vevőnek joga van vásárolni az üzlet által meghatározott feltételek és eljárások szerint.

A vevő vállalja, hogy a megállapodás szerinti árat a szabályzatban meghatározott határidőn belül megfizeti és a megrendelt árut átveszi.

Ha a Vevő pontatlan adatokat vagy hibás címet ad meg, a Vevő vállalja, hogy az Eladót terheli az ebből eredő összes szállítási vagy egyéb többletköltséget

A vevőnek jogában áll elállni az estiloidejos.lt webáruházzal kötött áruk adásvételi szerződésétől, ha erről az Eladót e-mailben értesíti. levélben vagy telefonon.

Az eladó jogai és kötelezettségei

Az eladónak joga van egyoldalúan módosítani a szabályokat. A megrendelés időpontjában érvényes szabályok érvényesek.

Az eladónak szükség esetén joga van olyan információkat kapni, amelyek azonosítják a vevőt, és megerősítik a szerződéskötési jogát.

Az Eladó, aki a megrendelt árut fontos körülmények miatt nem tudja a Vevőnek átadni, vállalja, hogy analóg vagy a lehető leghasonlóbb terméket kínál. Ha a vevő megtagadja az analóg vagy a leginkább hasonló termék átvételét, az eladó kötelezettséget vállal arra, hogy előre utalás esetén 5 (öt) munkanapon belül visszaküldi a vevőnek a kifizetett pénzt.

Az áru visszaküldése

Az áru cseréje és visszaküldése csak akkor lehetséges, ha az árut nem használták, nem sérültek és nem veszítették el megjelenésüket. A termék megjelenésében vagy csomagolásában bekövetkezett olyan változtatások, amelyek a termék átvizsgálásához szükségesek voltak, nem minősülnek a termék megjelenésének lényeges változásának.

A termék visszaküldésekor/cseréjekor be kell mutatni a vásárlást igazoló dokumentumot.

A termék szállításának költségeit nem térítjük vissza a vásárlónak.

A termék minősége, garanciák

A DUDU.LT webáruházban értékesített áruk szükséges adatait a termékleírás tartalmazza.

Az eladó nem vállal felelősséget azért, hogy a DUDU.LT webáruházban található áruk színe, formája vagy egyéb paraméterei a kijelző sajátosságai miatt esetleg nem felelnek meg az áruk valós méretének, formájának és színének a Vevő által használt.

Záró rendelkezések

Minden nézeteltérés a Vevő és az Eladó között merül fel, és tárgyalások útján oldódnak meg. Ha a felek nem jutnak megállapodásra, a nézeteltéréseket a Litván Köztársaság jogi aktusaiban meghatározott eljárás szerint rendezik.

INTERNETES ÁRUHÁZ ADATVÉDELMI IRÁNYELVE

DUDU.lt biztosítja, hogy az Ön személyes adatai biztonságban legyenek, és azokat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően dolgozzák fel.

Biztonság

A DUDU.LT minden intézkedést megtesz az Ön személyes adatainak védelme érdekében, végrehajtva a jogszabályokban meghatározott szervezési és technikai adatbiztonsági intézkedéseket. A személyes adatok feldolgozása biztonságos eszközökkel történik, amelyek megvédik ezeket az adatokat a jogosulatlan megsemmisüléstől, nyilvánosságra hozataltól vagy más jogellenes cselekményektől.

Kiskorúak tájékoztatása

Azt tanácsoljuk a szülőknek és gyámoknak, hogy tanítsák meg gyermekeiket személyes adataik körültekintő és felelősségteljes online használatára. Kiskorúak nem adhatják meg személyes adataikat a weboldalon szüleik vagy gondviselőik hozzájárulása nélkül.

Szabálymódosítás

Jogunk van részben vagy teljesen megváltoztatni az Adatvédelmi feltételeket az online áruház értesítésével. Amennyiben a jelen feltételek változását követően veszi igénybe a webáruház által nyújtott szolgáltatásokat, úgy tekintjük, hogy Ön a feltételek változását elfogadta. Az adatvédelmi szabályzatunk változásairól információkat teszünk közzé weboldalunkon és más helyeken, ahol ez szükséges.

.